m88明升

               您当前位置:明升m88备用>>外国语学院>>院部公告 >> 浏览文章
               中国地质大学长城学院关于做好2016届毕业生毕业资格审查工作的通知
               【院部公告】 加入时间:2016年04月30日 信息来源:本站原创 作者:wyx 访问量:

               中国地质大学长城学院文件

               中国地质大学长城学院关于做好2016届毕业生毕业资格审查工作的通知 

                


               中地长发〔2016〕42号

                

                

               中国地质大学长城学院

               关于做好2016届毕业生毕业资格

               审查工作的通知

                

               各院部、各处室:

               根据学校教学工作安排,2016届毕业生毕业资格审查工作即将开始,为保证此项工作的顺利进行,现将相关事项通知如下:

               一、审查时间

               各学院初审时间:2016年5月6日-5月31日。

               教务处复审时间:2016年6月1日-6月7日。

               毕业资格审查会时间:2016年6月10日(具体时间、地点另行通知)。

               二、审查对象

               2016届毕业生(含2012级前结业证书换发毕业证书学生)

               三、审查程序


                

               (一)学院内初审

                各学院以2015年底毕业资格预审结果为基准,依据毕业清考成绩及其他相关院发文件,对2016届毕业生的毕业资格进行初审,并将初审结果在本学院内予以公示,公示无误后于5月31日前报教务处教务科。

               (二)教务处复审

                教务处对各学院上报的材料进行复审、汇总,将复审结果相关材料报毕业资格审查委员会和学士学位评定委员会,并协调、组织会议的召开。

               (三)毕业资格审查会

                学生的毕业资格和学士学位授予资格的上报名单由毕业资格审查委员会和学士学位评定委员会最终确定。审查委员会以各学院汇报的形式进行,主要内容有:各学院分专业毕业生的人数、达到毕业条件人数、结业人数、达到学士学位授予资格人数以及在校期间的学籍异动情况(含休学、退学、保留学籍等),对没有达到毕业资格和学士学位授予资格的学生,逐一汇报、审议,由毕业资格审查委员会和学士学位评定委员会做出最终决定。

               四、结业证换发毕业证程序

                因未修满规定学分的2012级之前学生可按照以下程序申请结业证换发毕业证书:

               1.学生参加学校组织的结业证换发毕业证考试,成绩合格或毕业论文答辩通过,达到毕业条件,可向原所在学院提出申请,


                

               并填写《中国地质大学长城学院2016年度结业证书换发毕业证书申请表》(附件3)。

               2.学生需向所在学院提供的材料有:《中国地质大学长城学院2016年度结业证书换发毕业证书申请表》、结业证书原件及复印件和本人身份证复印件。

               3.各学院收到学生提供的换证申请后,认真审查学生的毕业资格,由本学院毕业资格审查委员会进行初审,对初审合格的,将学生提供的材料和《中国地质大学长城学院2016年度结业证书换发毕业证书资格审查表》(附件4)一并报教务处。

               4.教务处对换证材料进行复审,将复审相关材料报毕业资格审查委员会,由毕业资格审查委员会做出最终决定。

               五、上报材料

               各学院报教务处的初审材料有:

                1.中国地质大学长城学院2016年度毕业资格审查表(附件1)

                2.中国地质大学长城学院2016年度授予学士学位资格审查表(附件2)

                3.中国地质大学长城学院2016年度结业证书换发毕业证书申请表(附件3)

               4.中国地质大学长城学院2016年度结业证书换发毕业证书资格审查表(附件4)

                5.中国地质大学长城学院2016届未取得毕业资格学生名单


                

               (附件5)

                6.中国地质大学长城学院2016届未取得学位资格学生名单(附件6)

               7.中国地质大学长城学院2016年度结业证书换发毕业证书学生名单(附件7)

               8.往届生换证申请材料

               六、注意事项

               1.各学院报教务处的材料要求纸质版和电子版各一份,纸质版要求各学院院长审查签字,加盖所在院公章。

               2.资格审查过程中如对个别学生成绩有争议时,一律以教务处纸质存档成绩单为准。

               3.本次审查包括毕业实习、毕业设计、毕业论文等本学期进行的教学活动以及素质拓展学分(注:素质拓展学分由学工处提供)。

               4.毕业资格审查关系到学生是否可以取得毕业证书及学位证书,各学院要实行专人负责制,认真、仔细的进行毕业资格审查工作。

               5.各学院应召开本学院毕业资格审查委员会,由审查委员会确定初审结果,对不能取得毕业资格和学士学位资格的学生,必须逐一审查、讨论,确定最后的学生名单并做好记录。

                

               附件:1.中国地质大学长城学院2016年度毕业资格审查表


                

               2.中国地质大学长城学院2016年度授予学士学位资格审查表

               3.中国地质大学长城学院2016年度结业证书换发毕业证书申请表

               4.中国地质大学长城学院2016年度结业证书换发毕业证书资格审查表

               5.中国地质大学长城学院2016届未取得毕业资格学生名单

               6.中国地质大学长城学院2016届未取得学位资格学生名单

               7.中国地质大学长城学院2016年度结业证书换发毕业证书学生名单

                                   

                

                                          中国地质大学长城学院                              

                 2016年4月19日

                

                 


                

               附件1

               中国地质大学长城学院

               2016年度毕业资格审查表

               学院


               专业


               符合毕业条件学生名单:(共  人)

                

                

                

                

                

               审核人签字:

                

               符合颁发结业条件学生名单及原因:(共  人)

                

                

                

                

               审核人签字:

                

               学院毕业资格审查委员会意见:

                

                

                

                

               院(部)主任(签字):                            院(部)公章

                                                                                 

               教务处意见:

                

                

                

                

                

               复核人(签字):         处长(签字):             教务处公章                      

                                                                          

               学校毕业资格审查委员会意见:

                

                

                

                

               主席(签字):                                      学校公章

                                                                                 


                

               附件2

               中国地质大学长城学院

               2016年度授予学士学位资格审查表

               学院


               专业


               拟授予学士学位人员名单:(共  人)

                

                

                

                

                

               审核人签字:

                

               拟不授予学士学位人员名单及原因:(共  人)

                

                

                

                

                                                       审核人签字:

                

               学院学士学位评定分委会意见:

                

                

                

                

               院(部)主席(签字):                            院(部)公章

                                                                                 

               教务处意见:

                

                

                

                

               复核人(签字):           处长(签字):          教务处公章

                                                                                 

               学校学士学位评定委员会意见:

                

                

                

                

                

               主席(签字):                                      学校公章

                                                                                 


                

               附件3

               中国地质大学长城学院

               2016年度结业证书换发毕业证书申请表

               姓名


               所在学院专业班级
               学号


               结业证书编号
               申请原因:

                

                                                                                                                                   

               申请人:

               年    月    日                                                                                                                             


               课程或毕业论文(设计)题目

               原成绩

               换证考试或

               答辩成绩

               教学秘书确认签字               学院毕业资格审查委员会意见:

                

                

                

               院(部)主任(签字):                            院(部)公章

                                                                                 


               教务处意见:

                

                

                

                

                   复核人(签字):           处长(签字):          教务处公章

                                                                                 


               学校毕业资格审查委员会意见:

                

                

                

                

               主席(签字):                                      学校公章

                                                                                                 

               附件4

               中国地质大学长城学院

               2016年度结业证书换发毕业证书资格审查表

               学院


               符合结业证书换发毕业证书学生名单:(共  人)

                

                

                

                

                

                

                

                

               审核人签字:

                

               学院毕业资格审查委员会意见:

                

                

                

                

                

               院(部)主任(签字):                           院(部)公章

                                                                                 

               教务处意见:

                

                

                

                

                

               处长(签字):                                     教务处公章

                                                                                 

               学校毕业资格审查委员会意见:

                

                

                

                

                

                

               主席(签字):                                      学校公章

                                                                                 

                


                

                

               附件5

               中国地质大学长城学院

               2016届毕业生未取得毕业资格学生名单

               学院:

               序号

               姓名

               学号

               性别

               专业

               行政班级

               原因

               备注

               1
               2
               3
               4
               5
               6
               7
               8
               9
               10
               学院院长签字:                 (盖章)  日期:

                


                

               附件6

               中国地质大学长城学院

               2016届毕业生未取得学位资格学生名单

               学院:


               序号

               姓名

               学号

               性别

               专业

               行政班级

               原因

               备注

               1
               2
               3
               4
               5
               6
               7
               8
               9
               10
                

               学院院长签字:               (盖章)  日期:

                

                


                

               附件7

               中国地质大学长城学院

               2016年度结业证书换发毕业证书学生名单

                

                 学院:

               序号

               姓名

               学号

               专业

               原行政班级

               结业年份

               结业原因

               备注

               1
               2
               3
               4
               5
               6
               7
               8
               9
               10
                

                学院院长签字:               (盖章)  日期:

                


                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                


                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                中国地质大学长城学院综合管理办公室          2016年4月19日印发